Trafikforslag

Helhedsløsning for trafikken på Sct. Jørgensbjerg

Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole og Sct. Jørgensbjerg Lokalråd har i en fællesudtalelse til Teknik- og Miljøudvalget foreslået en helhedsløsning for trafikken på Sct. Jørgensbjerg. Løsningen, der bygger på Roskilde Kommunes vedtagne trafiksikkerhedsplan, skal sikre, at der ikke ledes uforholdsmæssigt megen trafik forbi Sct. Jørgens Skole samtidig med, at den tager hensyn til de sårbare områder på Sct. Jørgensbjerg. De veje, som må tage deres del af trafikken, skal sikres med trafikdæmpende foranstaltninger, så gennemkørende trafik i så vid udstrækning som muligt vælger hovedfærdselsårerne i Roskilde. Skolebestyrelsen og Lokalrådet håber, at politikerne denne gang har mod til at fastsætte den mindst dårlige løsning for hele området.

 

For skolebestyrelsen ved Sct. Jørgensbjerg  Skole og Sct. Jørgensbjerg Lokalråd

Den 25. maj 2013
Klaus Nørskov og Jan Mejding


Læs fællesudtalelsen her

Se bilag 1 her

Se bilag 2 her

Se bilag 3 her


Teknik og Miljøudvalget har på sit møde d. 30. maj 2013 valgt at stadfæste den nuværende lukning af både Øvre og Nedre Sct. Jørgensbjerg med skilte og med supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Møllehusvej. Men man besluttede samtidigt, at Brøndgade skulle lukkes helt for gennemkørsel ved Havnevej efter nærmere drøftelse mellem politiet, forvaltningen og Lokalrådet.

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde her.

Se bilaget til referatet her.


Teknik- og Miljøudvalgets indstilling er siden vedtaget af Byrådet i august 2013.

© Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 2014