Trafik

Fra trafikdemonstration i maj 2011 - selvfølgelig med polititilladelse!

NYT om trafikken:

Lokalrådet har fået en henvendelse fra forvaltningen om, at man nu til mødet først i april indstiller til Plan- og Teknikudvalget, at den permanente lukning af Brøndgade iværksættes snarest. I den anledning har Lokalrådets trafikgruppe efter aftale med bestyrelsen send et brev til kommunen med et konkret forslag og en opfordring til at blive inddraget i udformningen af den løsning, der skal bruges. Forvaltningen har svaret positivt tilbage. Vores henvendelse til kommunen kan ses HER.

Lokalrådets trafikgruppe udarbejdede i 2008 et forslag til at fredeliggøre trafikken på Sankt Jørgensbjerg. Den anden runde i dette arbejde blev sat i gang med forsøgsordningen i 2011-12, hvor Øvre Sct. Jørgensbjerg blev inkluderet: Gennemkørende trafik blev forbudt i området inden for Havnevej - Helligkorsvej - Skt. Clara Vej/Byvolden - Møllehusvej. Tredje og sidste runde var borgerhøring og behandling i T&M-udvalget og endeligt vedtagelse af et forslag i Byrådet i august 2013.

Endelig beslutning om lukning i Byrådet i 2013
I Byrådet blev det besluttet efter indstilling fra T&M-udvalget, at den nuværende forsøgsordning med gennemkørsel forbudt i øvre- og nedre Sct. Jørgensbjerg gøres permanent og samtidigt afsættes der midler til trafikregulering af Sankt Hans Gade og Møllehus. Samtidig blev det besluttet, at Brøndgade skulle lukkes permanent for gennemkørende trafik. Brøndgade er derfor nu blevet spærret permanent ved Havnevej. Det er stadig muligt at cykle og gå i gaden.  Beslutningen om at Brøndgade skal spærres for trafik er taget for at tilgodese og skåne det gamle miljø, der er i området. 

Se referatet fra Teknik og Miljøudvalget 30.05.13 her

Se bilag her

Se forvaltningens oplæg her.

Se Lokalrådets henvendelse til medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget her.

Opfølgning på forsøgsordningerne
Forsøget med gennemkørselsforbud i både øvre- og nedre Sct. Jørgensbjerg blev behandlet på et møde i Trafik og Miljøudvalget i september 2012 (se Lokalrådets udtalelse og det nye trafik- og kulturudspil i den anledning HER) og trafikforsøget blev behandlet på et borgermåde 17. januar 2013  - se invitationen.

Sct. Jørgensbjergs trafikgruppes arbejde og planer kan ses i rapporten fra generalforsamlingen i 2011.

De seneste trafiktællinger: oktober 2012:
Som evaluering af trafikforsøget i både øvre- og nedre Sankt Jørgensbjerg område har kommunen gennemført trafiktællinger i marts og senest i oktober 2012. Resultaterne - der kan ses i nedenstående sammenfatninger - viser, at det er lykkedes at begrænse den trafik, der kører gennem Sct. Hans Gade på bekostning af en (mindre) øgning af trafikken i Brøndgade. Trafikken i Brøndgade er godt og vel halveret siden 2008, mens trafikken ved Sankt Hans Gade 4 nu er tilbage til 2008 niveauet.

Til gengæld er hastigheden i Brøndgade stadigvæk for høj - også selv om målestedet ligger lige før vejchikanen ved Torvet, da godt en fjerdedel af bilerne kører mere end de 30km/t. Der må derfor fortsat gøres noget for at dæmpe farten i området.

Man skal være opmærksom på, at der er forskel på den enkelte faktiske tælling og det statistiske udtryk den får som et 'normaliseret hverdagsdøgn'. Den faktiske tælling er afhængig af, hvornår på året tællingen tages, mens der ved det 'normaliserede hverdagsdøgn' er taget hensyn til den variation i trafikken, der finder sted hen over året.

Seneste trafiktællinger i oktober 2012:

                                          --- ooOoo---

Se Lokalrådets læserbrev om trafikken på Sct.Jørgensbjerg i Roskilde Avis den 07.12.2012

                                          --- ooOoo---

Evaluering af Trafikforsøget er på dagsordenen i Trafik- og Miljøudvalgets møde d. 06.09.12.

LÆS om Lokalrådets udtalelse og projektforslag her.

Baggrundsmateriale for trafikgruppen:

© Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 2014