Sct. Hans Gade 38

Kommunen vil sælge Molevittens grund til boliger. Inden der blev lavet en lokalplan for området, lagde kommunen et materiale ud til høring. Høringen udløb d. 28. september.

Se høringsforslaget HER

Se Lokalrådes udtalelse HER


På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7/5-13 blev høringssvarene behandlet og forvaltningen har valgt stort set at se bort fra alle høringssvar, og der er nu fremlagt et lokalplanforslag for området, som inddrager noget af gadekærsjorden til byggeriet.

Se dagsordenspunktet til Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7/5-13 her.

Se høringssvarene til planerne her.

Se lokalplanforslag 596 for Sct. Hans Gade 38 her.

Det nye lokalplanforslag for området har en ny høringsperiode, og indsigelser skal være forvaltningen i hænde senest 12. juli 2013.

Se Lokalrådets indsigelse til lokalplanforslaget her.

Kommunen har planer om at indkalde til borgermøde om lokalplanforslaget i Sognegården, Møllehusvej 120. Dato: Følg med på kommunens hjemmeside.

© Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 2014